facebook twitter
polski english

Historia

Podwalinami dla powstania Funduszu był wypadek Krzysztofa Berbeki i w jego konsekwencji trudna sytuacja materialna w jakiej nagle znalazła się żona i dzieci po jego śmierci. Z pomocą przyszedł wtedy klub.

W dniu 27 października 1964 roku ówczesny Zarząd Główny KW (od 1974 r. PZA) podjął następującą uchwałę:

Tworzy się fundusz zapomogowy ze składek członków Klubu i innych środków pozabudżetowych. Fundusz przeznacza się na pomoc materialną w przypadku śmierci lub poważnego wypadku członka Klubu w górach. Pomoc udzielona może być również rodzinie poszkodowanego i może mieć charakter jednorazowy jak i okresowy. Kwoty uzyskane na fundusz zapomogowy nie stanowią dochodu Klubu i dlatego należy je księgować na odrębnym koncie funduszów. Podstawą do wydatkowania funduszu jest wyłącznie Uchwała ZG KW”.

Walny Zjazd KW w 1967 r. uzupełnił tę uchwałę apelem do wszystkich członków „o uiszczanie co roku przy składce członkowskiej stałych wpłat z przeznaczeniem tej sumy na fundusz im. Krzysztofa Berbeki”.