facebook twitter
polski english

PZA zaprasza na kursy: IWS oraz unifikacyjny dla Instruktorów Sportu

26.09.2019

Polski Związek Alpinizmu zaprasza na kurs Instruktora Wspinaczki Sportowej PZA oraz kurs unifikacyjny dla Instruktorów Sportu o specjalności Wspinaczka Sportowa, po którym instruktorzy sportu będą mogli legitymować się uprawnieniami Instruktora Wspinaczki Sportowej PZA.

 1. Kurs Instruktora Wspinaczki Sportowej PZA

Kandydaci muszą spełniać następujące kryteria kwalifikacyjne:

 1. mieć ukończone 18 lat
 2. posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie wspinaczkowe udokumentowane:
 • wykazem przejść skałkowych dróg o trudności minimum 7a OS i 7b RP (te same kryteria obowiązują kobiety i mężczyzn)

lub

 • wykazem osiągnięć w zawodach wspinaczkowych rangi Pucharu Polski Juniorów lub Seniorów

lub

 • posiadaniem co najmniej II klasy sportowej we wspinaczce sportowej lub skalnej.

Program szkolenia jest realizowany w trakcie 250 jednostek lekcyjnych (po 45 minut każda), następujących rodzajów:

 • zajęcia teoretyczne (wykłady, prezentacje) — biorą w nich udział wszyscy uczestnicy kursu jednocześnie,
 • zajęcia praktyczne — ćwiczenia — prowadzone przez wykładowcę/instruktora; realizowane w podgrupach (liczba uczestników tych zajęć, w szczególności ćwiczeń prowadzonych w terenie nie powinna przekraczać 12 osób),
 • zajęcia poświęcone ocenie uczestników kursu (testy, egzaminy) oraz konsultacje.

Instruktor Wspinaczki Sportowej PZA posiada kompetencje do:

 1. prowadzenia i nadzorowania zajęć oraz szkolenia na sztucznych obiektach wspinaczkowych,
 2. trenowania i przygotowywania zawodników do zawodów wspinaczki sportowej w ramach klubów i sekcji sportowych oraz UKS,
 3. prowadzenia zajęć na kursach fakultatywnych z zakresu wspinaczki sportowej organizowanych przez Polski Związek Alpinizmu lub inne uprawnione podmioty,
 4. prowadzenia zajęć specjalistycznych obejmujących tematykę i zakres zawarty w programach kursu instruktora wspinaczki sportowej,
 5. kierowania sekcją wspinaczkową, klubem UKS lub inną organizacją w zakresie prowadzenia zajęć wspinaczkowych,
 6. prowadzenia zajęć i szkolenia we wspinaczce sportowej w terenie skalnym trwale ubezpieczonym według programów Polskiego Związku Alpinizmu, zgodnie z Regulaminem Szkolenia PZA.

Cena kursu to 2300 PLN składające się z dwóch rat:

 • 150 PLN opłaty za egzamin wstępny płatne przed przystąpieniem do egzaminu
 • 2150 PLN opłaty za kurs płatne przed rozpoczęciem kursu

Zainteresowanych prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego znajdującego się tutaj oraz przesłanie wraz ze swoim wykazem wspinaczkowym na adres kurs.is@pza.org.pl do 20 października 2019. Wszystkie dodatkowe pytania prosimy kierować na ten sam adres. Liczba miejsc jest ograniczona, na kurs zostanie przyjęte 12 osób.

Po analizie zgłoszeń kandydaci spełniający kryteria naboru zostaną dopuszczeni do egzaminu wstępnego, który składać się będzie z dwóch części:

a) część teoretyczna (test oraz rozmowa kwalifikacyjna),
b) część praktyczna — pokaz sprawności wspinaczkowej na drodze ubezpieczonej o trudnościach  7a oraz wykazanie się umiejętnościami z zakresu asekuracji (zakres kursu wspinaczki skalnej wg programu PZA, z wyłączeniem wspinaczki na własnej asekuracji).

Egzamin wstępny odbędzie się w dniach 26-27 października w Warszawie

Harmonogram kursu (miejsca zjazdów zostaną podane w trakcie kursu):

 • 16-17.11.2019
 • 23-24.11.2019
 • 2-3.12.2019
 • 14-15.12.2019
 • 11-12.01.2019
 • 18-19.01.2019
 • 8-9.02.2020
 • 22-23.02.2020 – egzamin końcowy
 1. Kurs unifikacyjny dla Instruktorów Sportu o specjalności Wspinaczka Sportowa, po którym instruktorzy sportu będą mogli legitymować się uprawnieniami Instruktora Wspinaczki Sportowej PZA.

Kandydaci muszą spełniać te same kryteria kwalifikacyjne co kandydaci na kurs Instruktora Wspinaczki Sportowej oraz posiadać co najmniej 2-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń ze wspinaczki sportowej na drogach ubezpieczonych.


Cena kursu to 800 PLN składające się z dwóch rat:

 • 150 PLN opłaty za egzamin wstępny płatne przed przystąpieniem do egzaminu
 • 650 PLN opłaty za kurs płatne przed rozpoczęciem kursu

Zainteresowanych prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego znajdującego się tutaj oraz przesłanie wraz ze swoim wykazem wspinaczkowym oraz zestawieniem prowadzonych szkoleń ze wspinaczki sportowej na drogach ubezpieczonych na adres kurs.is@pza.org.pl do 20 października. Wszystkie dodatkowe pytania prosimy kierować na ten sam adres. Liczba miejsc jest ograniczona, na kurs zostanie przyjętych 8 osób.

Po analizie zgłoszeń kandydaci spełniający kryteria naboru zostaną dopuszczeni do egzaminu wstępnego analogicznego do egzaminu wstępnego na kurs Instruktora Wspinaczki Sportowej.

Egzamin wstępny odbędzie się w dniach 26-27.10.2019 w Warszawie.

Harmonogram kursu (miejsca zjazdów zostaną podane w trakcie kursu):

16-17.11.2019
23-24.11.2019
14-15.12.2019 – Egzamin końcowy

Dodatkowe szczegółowe informacje dotyczące obydwu kursów zostaną opublikowane w terminie późniejszym.

Koordynatorem kursów jest Marcin Wernik (marcin.wernik@pza.org.pl)

<< wstecz