facebook twitter
polski english

Zasady finansowania

Zasady finansowania w ramach Funduszu im K. Berbeki

Fundusz im. Krzysztofa Berbeki udziela wsparcia zgodnie z celem określonym w regulaminie i na które uzyskuje on wpłaty klubów i wpłaty innych darczyńców.