facebook twitter
polski english

Wspierają nas

Dziękujemy wszystkim za wspieranie naszych działań.

Jeżeli już dodałeś nasz baner zgłoś się, zamieścimy twoje dane na stronach Wspierają nas


Janusz Wójcik – autor zwycięskiego logotypu Funduszu Berbeki
(nagrodę pieniężną za projekt przeznaczył na rachunek Funduszu)

Wszystkie kluby zrzeszone w PZA [>>>]